FOTO WROCŁAW * WROCLAW, POLAND
Piękności pod każdym względem * * Beauties  in all respects

"La pittura è una poesia che si vede e non si sente, e la poesia è una pittura che si sente e non si vede."
Malarstwo jest poezją, którą się widzi a nie słyszy, poezja jest malarstwem, które się słyszy a nie widzi"
"Painting is poetry which is seen and not heard, and poetry is a painting which is heard but not seen"
Leonardo da Vinci: Trattato della Pittura (XVI secolo) Parte prima, 16. Differenza che ha la pittura con la poesia

Translate this page!
Share with others :-)

This web page is to be viewed in Unicode Character Set UTF-8 if problems occur.
UTF-8 is probably the most commonly used encoding. Unicode for humanity united.

Home
Fakty *
*
Actualities
Nowinki *
* Novelties
Ciekawostki *
* Curiosities
Rodziny *
* Families
Cnotki, Kotki i inne Kontrowersje *
* Prudies,  Pussies, and other Controversies
Fenomeny *
* Prodigies
Wydarzenia
i Uroczystości
*
* Events & Festivities
Uniwersytety *
* Universities
Łowiska *
* Fisheries
Prędkości *
* Velocities
Smakołyki *
 * Yummies
Wrocław - Świątynie *
* Wroclaw: Places to pray 
Wrocław - Miejsca, które warto zobaczyć *
* Wroclaw: Places to see
Wrocław - Miejsca fajnej zabawy *
* Wroclaw: Places to have fun
Wrocław - Miejsca, gdzie można dobrze zjeść *
* Wroclaw: Places to eat
Wrocław - Miejsca spotkań *
* Wroclaw: Places to meet people

FINE ART PHOTOGRAPHY BY ZBIGNIEW HALAT

VIRGINAL WROCLAW, POLAND

DZIEWICZY WROCŁAW

WROCLAW, POLAND
  WORLD VIRGINITY UNTIL MARRIAGE CAPITAL


WROCLAW, POLAND
 EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE 2016
The Art and Spirit of Wroclaw, Poland

WROCLAW POLAND 2016
European Capital of Culture Europejska Stolica Kultury 2016 Capital Europea de la Cultura

Europako Kultura Hiriburu

The Multiannual Wroclaw Festival of Integrity of the Human Person. dedicated to St John Paul II
Motto: Time for Enlightenment in Europe

Wroclaw Silesian Capital

Wroclaw close-ups

Wroclaw, Poland, the capital of Polish Silesia proud of its Roman Catholic past, present and future

Nature, Wildlife, Landscape, Ecology of Silesia, Poland

The Odra River, Mother of Western Poland


Idź do / Go to
Strona / Page: 2

foto-wroclaw.com

FOTO WROCŁAW
* WROCLAW, POLAND
Piękności pod każdym względem *
* Beauties
  in all respects
Strona / Page: 1. Idź do / Go to 2

Mój pies jest najpiękniejszym psem świata.
Il mio cane è il più bel cane del mondo.

My dog is the most lovely dog in the world.
Mogę dostać trochę wody? Proszę! Posso avere un po'  d'acqua, per favore? May I have some water, please? foto-wroclaw.com
Mogę dostać trochę wody? Proszę! Posso avere un po' d'acqua, per favore? May I have some water, please?
Kamienica Pod Złotym Psem we Wrocławiu - najlepszy smak wody. La Casa Al Cane d'Oro, Breslavia, Polonia -  il miglior gusto d'acqua. The House Under the Golden Dog, Wroclaw, Poland: the best taste of water. foto-wroclaw.com
Kamienica Pod Złotym Psem we Wrocławiu -
najlepszy smak wody.
La Casa Al Cane d'Oro, Breslavia, Polonia -  il miglior gusto d'acqua.
The House Under the Golden Dog, Wroclaw, Poland:
the best taste of water.
Piwosze, którzy pochłaniają rekordowe ilości wody, powinni znać jej pochodzenie. Bevitori di birra che consumano quantità record di acqua, devono essere consapevoli della sua origine. Beer-bibbers who consume record amounts of water, should be aware of its origin. foto-wroclaw.com
Piwosze, którzy pochłaniają rekordowe ilości wody, powinni znać jej pochodzenie. Bevitori di birra che consumano quantità record di acqua, devono essere consapevoli della sua origine. Beer-bibbers who consume record amounts of water, should be aware of its origin.
INSTYTUT WODY  WATER INSTITUTE